VVD Waterschap De Dommel

Het grondgebied van de gemeente Tilburg valt in twee waterschappen. Het oostelijke deel van Tilburg valt in Waterschap De Dommel.

Het gebied van Waterschap De Dommel is globaal genomen Oost-Brabant. Waterschap De Dommel zorgt in dit gebied voor veilige dijken, voor voldoende zoet water, voor de afvoer van het te veel aan water en voor de reiniging van afvalwater in de Riool Water Zuiverings Installaties (RWZI). Al deze werkzaamheden worden gedaan tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijven.


Bezoek de website van VVD Waterschap De Dommel