Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van VVD Tilburg via het e-mailadres vvdtilburg@gmail.com. Wilt u in contact komen met de raadsfractie? Dan kunt u een maitje sturen naar fractieondersteunervvd@raadtilburg.nl