VVD Waterschap Brabantse Delta

Het grondgebied van de gemeente Tilburg valt in twee waterschappen. Het westelijke deel van Tilburg valt in Waterschap Brabantse Delta.

Het gebied van Waterschap Brabantse Delta is globaal genomen West-Brabant. Waterschap Brabantse Delta zorgt in dit gebied voor veilige dijken, voor voldoende zoet water., voor de afvoer van het te veel aan water en voor de reiniging van afvalwater in de Riool Water Zuiverings Installaties (RWZI). Al deze werkzaamheden worden gedaan tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijven.


Bezoek de website van VVD Waterschap Brabantse Delta