Bericht uit de fractie – Over de begroting 2024

Op maandag 6 en donderdag 9 november vond de begrotingsbehandeling plaats. 4 algemene beschouwingen van 13.00-23.00u op de maandag en ruim 53 moties van 10.00-23.30u op de donderdag. En dan ook nog het tussendoor afstemmen, voorbereiden, discussiëren, open fractie houden (leuk trouwens!) en nog meer afstemmen. Maar we zijn eruit: de begroting voor 2024 is aangenomen (gefeliciteerd ook aan onze wethouder Maarten)! En als VVD hebben we wat mij betreft binnen deze uitdagende raad en dito coalitie een mooi resultaat gehaald.


Zo laat deze begroting zien dat we nu echt aan de slag zijn met de uitvoering van het coalitieprogramma ‘Meer voor elkaar’. Een prima ontwikkeling, vinden wij als fractie. Bovendien worden hier en daar extra stappen gezet. Zoals met de investeringen in onze ijssportcentra, waardoor er meer ruimte ontstaat en er internationale toernooien naar Tilburg komen. We zijn ook blij met de extra wijk-boa’s en met het programma ‘Preventie met gezag,’ dat tot doel heeft om jongeren weg te houden bij de criminaliteit. 

 

Maar we maken ons wel zorgen over de schaarse ruimte voor bedrijven. Ondernemers zitten te springen om meer ruimte. Dus is snelheid nodig met de update van bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast is tempo gewenst met het vinden van slimme oplossingen voor bedrijven die met hun elektrificatie aanlopen tegen de beperkte netcapaciteit. Olaf heeft daarom een motie ingediend die is aangenomen om nu écht werk te maken van deze zogenaamde ‘netcongestie’.

 

Om de woningbouw te versnellen, moeten we kijken hoe we procedures kunnen versnellen. Er zijn geen taboes, we moeten echt een doorbouwstrategie ontwikkelen. Frank heeft daarom samen met D66 een motie ingediend om hier mee aan de slag te gaan. In de perspectiefnota hebben we al de concessieklok geïntroduceerd, deze blijft nog om de pols, maar we moeten wel blijven bouwen, bouwen…. Ook heeft hij een motie ingediend om geld dat we besparen bij sportverenigingen met duurzaamheidsmaatregelen meer terug te laten vloeien naar de verenigingen.

 

Verder hebben we ingestemd en moties gesteund die het mogelijk maken dat we de buslijn (of een alternatief) naar Biezenmortel verlengen (zie verkiezingsprogramma), we pakken verkeershufters steviger aan (zie verkiezingsprogramma), parkeren op zondagen en feestdagen wordt gratis, de impasse voor het strandbad Rauwbraken moet opgelost worden en meer. Zie ook www.tilburg.notubiz.nl voor alle moties, amendementen en wat we daarop hebben gedaan.

 

Overigens zijn alle plannen mooi, maar we moeten ze wel betaalbaar houden. Dus kijken we kritisch naar de uitgaven. De extra inkomsten door een beperkte stijging van de woonlasten vinden we billijk. Ook omdat hier eenzelfde bedrag (2,5 miljoen euro) op de uitgaven wordt ingehouden. Gelukkig behoort Tilburg nog altijd tot de steden met de laagste woonlasten. Een doel op zich? Nee, maar wel altijd voor de juiste dingen, in balans met de uitgaves. Zeker in deze tijden van inflatie en hogere kosten. 

 

Dank uiteraard ook aan Yvonne, Bas en Berna die op diverse onderwerpen het VVD-geluid stevig hebben laten horen.

 

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben over het werk van de fractie dan weten jullie ons vast en zeker te vinden!

 

Met hele hartelijke en liberale groet,

 

Niels