Maarten van Asten benoemd tot wethouder, Niels van Stappershoef nieuwe fractievoorzitter VVD Tilburg

Vorige week is in de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘Meer voor elkaar’ goedgekeurd, namen we afscheid van o.a. onze VVD wethouder Oscar Dusschooten en werden de nieuwe wethouders waaronder onze eigen Maarten van Asten (unaniem verkozen!) benoemd.

Tijdens de fractievergadering van de Tilburgse VVD werd Niels van Stappershoef gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Yvonne Heutmekers-Linders zal fungeren als vice-voorzitter.