VVD en CDA: zorgen over de verharding van de georganiseerde criminaliteit

“Ruzie in de onderwereld”, “Kalasjnikov”, “beschoten panden, kogelinslagen”, “een speciaal rechercheteam”, termen “die we kennen uit Amsterdam”, aldus ook de politie. Het enige verschil is dat dit plaatsvindt op de Korvelseweg, de Capucijnenstraat, de Dolomietenweide en de Van Mierisstraat, straten in ons eigen Tilburg. Zelfs kinderen zijn getuige van een schietpartij waarbij de vader wordt beschoten. Deze reeks extreme geweldsincidenten in de afgelopen week baart ons grote zorgen. Natuurlijk zijn wij niet blind voor de ondermijnende georganiseerde criminaliteit die zich ook in onze stad manifesteert. Witwassen, drugsdeals en wapenbezit komt ook in Tilburg voor. Op het moment dat het zich uit in deze vorm is dat misschien niet onverwacht, maar het is wel schrikken.

 

In Tilburg staat dit onderwerp al jaren op de politieke agenda en al jaren wordt hier fors in geïnvesteerd. Het is een van de aandachtsgebieden van ons vastgestelde integrale veiligheidsplan 2018-2022. De Taskforce Brabant-Zeeland levert een belangrijke bijdrage en ook de bestuurlijke aanpak in brede zin werpt haar vruchten af. Daarnaast moeten we blijven investeren in schone, hele en veilige wijken en buurten. Tilburgers moeten perspectief hebben en sociale problematiek moet zo vroegtijdig mogelijk worden opgelost. Dit tezamen vormt een mooie aanpak, maar neemt niet weg dat we scherp moeten blijven op veranderingen en trends binnen deze wereld.

 

In de bijlage treft u de door ons raadslid, Niels van Stappershoef gestelde vragen.