Steun lokale ondernemers met aanvullende coronamaatregelen

OPROEP AAN B & W GEMEENTE TILBURG


Tilburg, 22 april 2020.

 

Geacht College,

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor met name de economische gevolgen van de “coronamaatregelen” waarover vanuit Den Haag gisterenavond meer duidelijkheid is gekomen. Het verlengen van de reeds bestaande maatregelen en het verbod van evenementen tot tenminste 1 september a.s. hebben verstrekkende gevolgen voor vele lokale bedrijven, de ondernemers, hun families en werknemers. Ondanks de steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid staat het water inmiddels aan de lippen bij veel ondernemers, zeker in de branches die volledig op slot zijn gegaan zoals in de  horeca, cultuur en leisure branche. Eerder heeft u al aangekondigd om te kijken naar aanvullende maatregelen.

 

Onderstaande partijen roepen u hierbij dringend op nu met  aanvullende lokale steunmaatregelen te komen en initiatieven te ontplooien om ondernemers te helpen. Niet alleen uitstel van betaling maar concreet kwijtschelding van lokale heffingen vanaf het begin van de coronacrisis, zoals precario en toeristenbelasting.  Snelheid is geboden, doel moet zijn om onnodige faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden.  

 

 Wij vragen het College dan ook om zo spoedig mogelijk met een voorstel “lokale steunmaatregelen coronacrisis” richting Raad te komen en hiervoor eventueel een extra Raadsvergadering ter besluitvorming te agenderen.

 

Tot slot roepen wij het College op als gemeente het goede voorbeeld te geven door opdrachten en aankopen zoveel als mogelijk lokaal te gunnen en onze inwoners te stimuleren om lokaal te kopen, iedere ondersteuning is meer dan welkom!

 

Namens

Lokaal Tilburg, Frans van Aarle

CDA Tilburg, Ton Gimbrere

D66, Bas Verberk

VVD, Yvonne Heutmekers