Tilburgse VVD fractie stelt vragen aan B&W over corona-maatregelen TOP-week en gevolgen voor studentenverenigingen

Onderstaande vragen hebben wij op 21 april gesteld aan het Tilburgse College.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tilburg.

Betreft: vragen ex, Artikel 40 RvO, inzake studentenbelangen rondom afgelasting TOP week 2020 door verbod evenementen tot 1 september en behoud van de studentencultuur.

Tilburg, woensdag 22 april 2020,

Geacht College,

Zojuist is tijdens de persconferentie duidelijk geworden dat evenementen geen doorgang vinden tot 1 september 2020. Dit heeft uiteraard grote gevolgen, helaas ook voor Tilburg. Denk aan de Tilburgse Kermis en de Tilburgse Introductieweek voor studenten (TOP week). De TOP week is een groot en jaarlijks terugkerend evenement, waar een aanzienlijk deel van onze stad, met name de studenten, baat bij hebben. Niet alleen baat in de vorm van plezier, maar ook ervaring en kennis die worden opgedaan en gelden voor de rest van hun studentenleven.

De VVD Tilburg vindt het belangrijk dat er een actief en bruisend studentenleven in Tilburg is. Dat er plek is voor actieve studenten in studenten-, sport, en studieverenigingen, partijen en andere raden. Door het wegvallen van de TOP week missen de aankomende studenten een goede introductie binnen de studentenstad Tilburg en missen al die verenigingen de kans om te laten zien wat zij de nieuwe studenten te bieden hebben. Voorts is de TOP week een belangrijke inkomstenbron voor veel van de verenigingen. Door het wegvallen van de TOP week komen verenigingen onder druk te staan, net als onze studentencultuur. Een cultuur van ambitieuze jongeren waar juist de Gemeente Tilburg zo trots op mag zijn. Uiteraard baart dit de VVD Tilburg zorgen.

Gelukkig staan wij hier niet alleen in onze gedachtegang. Wij, als VVD Tilburg, hebben hiervoor intensief contact gehad met o.a. de Fractie SAM, studentenpartij van Tilburg University. Ook zij zien de financiƫle- en bijbehorende gevolgen voor studenten- en studieverenigingen in die onderhevig zijn aan het niet plaatsvinden van de TOP week. Wij komen op voor de belangen van onze Tilburgse studenten en daarom stellen wij aan het college de volgende vragen:

1. Is de top week in Tilburg een vergunningsplichtig of meldingsplichtig evenement waarover het Kabinet heeft besloten deze tot 1 september niet toe te staan?

2. Bent u bekend met de signalen en zorgen die studentenverenigingen hebben afgegeven?

3. Ben u bereidt om een inventarisatie langs de studenten- en studieverenigingen te doen tegen welke problemen zij zoal aanlopen?

4. Bent u bereidt om op basis van de inventarisatie in gesprek te treden met o.a. studentenvertegenwoordigingen (o.a. de Studentenraad) en de onderwijsinstellingen hoe hiermee om te gaan?

5. Kunt u over de uitkomsten van de inventarisatie en de gesprekken rapporteren waaruit duidelijk zichtbaar moet worden wat de gevolgen zijn van het niet door laten gaan van de TOP week en daarbij het advies wat u wilt gaan doen om onze Tilburgse studentencultuur zo goed als mogelijk in stand te houden en om de eventuele (financiƫle) schade zoveel mogelijk te beperken?Uw antwoorden zien we graag tegemoet, namens de VVD-fractie,

Niels van Stappershoef
Maarten van Asten