Voorstel VVD aangenomen: Tilburg 100% groen: doen!

PERSBERICHT – MAANDAG 9 MAART 2020

 

Voorstel VVD aangenomen: Tilburg 100% groen: doen!

Het door de Tilburgse VVD ingebrachte initiatiefvoorstel betreft het onderzoeken van grootschalige opwerk van energie is aangenomen in de raadsvergadering van 9 maart. Naast de VVD stemde D66, GroenLinks, PvdA, ONS en SP voor het voorstel. LST, CDA, Lokaal Tilburg en 50-plus stemde tegen.

De energietransitie is een grote opgave. Maar de Energietransitie biedt ook mooie kansen. Door te investeren in grootschalige duurzame opwek, bijvoorbeeld in wind op zee of land kunnen zeer aantrekkelijke rendementen gerealiseerd worden.

Daarom vraagt VVD Tilburg het college te onderzoeken hoe Tilburg als initiatiefnemer en financier grootschalige energie opwek kan realiseren. Waarbij het uitgangspunt is dat de in te zetten middelen tenminste terugverdiend worden. En de rendementen worden gebruikt voor verdere verduurzaming van Tilburg. Een Win - Win – Wind situatie.

Tilburg beschikt over een gezonde financiële positie. O.a. verkregen door de verkoop van het belang in het energiebedrijf Essent (200 miljoen). Daarom vraagt de VVD Tilburg deze reserves nu in te zetten voor grootschalige energie opwek. Want zo maken we de energietransitie bereikbaar en betaalbaar voor alle Tilburgers.

 

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: voor persvragen kunt u terecht bij vvd@raadtilburg.nl