ALV en Wijnproeverij

Algemene Ledenvergadering


Op dinsdag 26 november vindt de tweede ALV van het jaar plaats. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Binnenkort worden de stukken ten behoeve van de digitaal ALV verstrekt.


Vorige ALV hebben wij aangekondigd dat wij de ALV’s aantrekkelijker willen maken. Als experiment zullen wij komende ALV combineren met een wijnproeverij. Na afloop van de vergadering kunt u een evaluatieformulier invullen zodat wij als bestuur weten of de avond heeft voldaan aan de wens de ALV aantrekkelijk te maken en welke tips u verder nog heeft voor het bestuur.


De toegang tot de ALV is voor alle leden gratis. Mocht u deel willen nemen aan de wijnproeverij dan kost dat 20 euro. Uiteraard is deelname aan de wijnproeverij niet verplicht!


Inloop: 19.45 uur

Start ALV: 20.00 uur

Locatie: Proeflokaal Van Bilsen, Korvelseweg 45, Tilburg