VVD Tilburg investeert in perspectief

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli heeft de Tilburgse Gemeenteraad kaders vastgesteld voor hoe we mensen in de bijstand vooruit helpen. Fractievoorzitter Maarten van Asten: “Wij geloven in wat mensen wél kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen!”. Door mensen mee te laten doen in de gemeenschap via werk of vrijwilligerswerk geven we mensen weer het gevoel dat zij er toe doen.

Gelet op het tijdelijke vangnetkarakter van de bijstand is wederkerigheid voor de VVD belangrijk. Die wederkerigheid is nodig om het vangnet in stand te houden. We geloven in investeren in jezelf, waarbij werken moet lonen! Uitgangspunt daarbij is dat armoede geen gebrek aan middelen is, maar een gebrek aan perspectief. Dat perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt nu geboden!