VVD Tilburg bespaart op uitgaven Stadskantoor 2

Wederom wordt er extra geld gevraagd voor de renovatie van stadskantoor 2 en de stadswinkel. De VVD wil als financieel duurzame partij hier een eind aan maken.

In de raadsvergadering van 25 februari heeft ons raadslid Rob Kuipers twee moties ingediend waarbij het college opdracht kreeg om bezuinigingen door te voeren in het definitieve ontwerp alsmede de aanbesteding te splitsen waarbij extra kosten bespaart kunnen worden. Na enig debat werden beide moties door het college overgenomen. VVD kiest voor duurzame, verantwoorde investeringen. Duurzaam ook financieel !