Integraal Veiligheidsplan 2018-2022

“De gemeenteraad van Tilburg heeft ingestemd met het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022.

Een sterk plan waarmee we vanuit de ingeslagen weg verder gaan,en extra focussen op zorg- en veiligheid, ondermijning en een voelbaar veiliger Tilburg. VVD-raadslid Niels van Stappershoef is daarover zeer tevreden, ‘veel punten uit het programma van de VVD komen daarin terug’. Wel geeft hij aan zich zorgen te maken over de ondermijning van de samenleving, ook in Tilburg. ‘De georganiseerde criminaliteit loopt ver op ons voor en lacht zich rot’. Een harde en rechtlijnige aanpak is daarom gewenst. Samen met het college, de ambtenaren en de stad wil hij zich daar voor inzetten.”