VVD Tilburg kiest voor humanitaire huisvesting van arbeidsmigranten

De VVD hecht waarde aan een zorgvuldig proces in deze. Zowel aandacht voor de locatie, de grootschaligheid hiervan, de tijdelijkheid alsmede de dialoog met de omgeving.

In de raadsvergadering van maandag 28 januari heeft VVD-raadslid Rob Kuipers expliciet gepleit voor doeltreffende en bovenal humanitaire huisvesting van arbeidsmigranten welke in onze gemeente voor een bepaalde tijd verblijven.

De VVD hecht waarde aan een zorgvuldig proces in deze. Zowel aandacht voor de locatie, de grootschaligheid hiervan, de tijdelijkheid alsmede de dialoog met de omgeving.

Het college heeft nu een uitvoerig en zorgzaam voorstel neergelegd.

Het geeft de VVD voldoende vertrouwen in de uitvoering, waarbij wij opmerken dit gevoelige dossier voortdurend en kritisch zullen blijven volgen.