Tilburgse kandidaten hoog op VVD-lijsten Provinciale Staten en Waterschappen

Tilburgers Martijn van Gruijthuijsen en Alex Panhuizen hoog op VVD-lijst Provinciale Staten

De huidige Tilburgse leden van Provinciale Staten voor de VVD staan opnieuw hoog op de kieslijst op 20 maart volgend jaar. Martijn van Gruijthuijsen is opnieuw nummer twee op de lijst. Alex Panhuizen, vier jaar geleden nog het jongste Statenlid ooit, staat op de zesde plaats.


Van Gruijthuijsen (46) is sinds 2015 fractievoorzitter in de Brabantse Staten en daarnaast werkzaam als programmamanager op de Universiteit van Tilburg. Hij was de afgelopen jaren al aanjager van de aanpak van drugscriminaliteit in Brabant en wil in de volgende bestuursperiode een nieuwe stap zetten. “Er moet een gedeputeerde van Veiligheid komen. In Tilburg alleen zijn bijvoorbeeld duizenden mensen die hun brood verdienen in de drugsindustrie. Dit brengt de veiligheid in de wijken echt in gevaar en dat komt steeds meer aan de oppervlakte. Met dit plan gaan we vanuit onze  zogenaamde kerntaken van de provincie zaken effectiever aanpakken, dat is helaas bittere noodzaak”, aldus Van Gruijthuijsen.


Daarnaast wil hij vol inzetten op talentontwikkeling. “Er komen veel uitdagingen op ons af en de concurrentie om talent is groot. we moeten het gigantische potentiaal van jonge Brabanders benutten en talent van buiten werven. Anders is het niet zo vanzelfsprekend dat het zo goed blijft gaan met onze provincie.”


Steden aantrekkelijk voor talent

Mooi voorbeeld van zo’n talent is een andere Tilburgse VVD-kandidaat. Alex Panhuizen ziet positieve ontwikkelingen in Tilburg en de rest van de provincie en wil als energieke jongeling met politieke ervaring de komende jaren het provinciebestuur blijven uitdagen met nieuwe ideeën. “Als je ziet wat er bijvoorbeeld in de Spoorzone is gebeurd in de afgelopen jaren, dat is geweldig. Brabantse steden worden steeds aantrekkelijker voor talent. Bijvoorbeeld 013, maar ook een festival als WooHa! zijn geweldige uithangborden voor de stad,” aldus Panhuizen, die zich naast aantrekkelijke steden ook bekommerd om de overschakeling naar schonere energie. “Mijn generatie krijgt straks de rekening gepresenteerd, maar heeft juist ook de oplossingen voor de grote uitdagingen die op ons afkomen.”


Cécile Franssen opnieuw kandidaat Brabantse Delta

Ook op de lijst voor waterschap Brabantse Delta is Tilburg vertegenwoordigd. Cécile Franssen (66) is opnieuw kandidaat. Franssen staat op nummer twee op de kandidatenlijst en is op dit moment al lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Naast haar werk bij Brabantse Delta is ze directeur van het Euregio Jeugdorkest. Maatregelen tegen wateroverlast staan voor haar ook in de komende jaren centraal. “We moeten continu zorgen voor voldoende zoet water. Ik ga zoeken naar nieuwe manieren om dat voor elkaar te krijgen tegen zo laag mogelijke kosten.”


David van den Hout kandidaat De Dommel

De 21-jarige student Bestuurskunde David van den Hout uit Tilburg is ook kandidaat voor het waterschap, maar dan voor De Dommel. Als nieuweling wil hij zich inzetten voor goede waterkwaliteit. “Dat klinkt zo normaal, maar dat is het niet. Ik wil ervoor zorgen dat ook mijn generatie verzekerd is van waterveiligheid en –kwaliteit. Daarmee wil ik ervoor zorgen dat ook zij geen zorgen hebben over water.”