Martijn van Gruijthuijsen

Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Woordvoerder:
Bestuur
Veerkrachtig Bestuur
Toezicht Gemeenten
Financieel toezicht Waterschappen

Beroep:
Coördinator Loket MKB Universiteit van Tilburg

Maatschappelijke nevenfuncties:
Presidium Partijraad VVD
Juniorkamer Hart van Brabant

Aanspreekpunt voor:
Tilburg
Loon op Zand
Waalwijk
Heusden
Dongen