In memoriam: Berry Stok

© Regionaal Archief Tilburg ...

Berry Stok (21 juli 1941 - 15 november 2022) is ruim 25 jaar heel belangrijk geweest voor de VVD Tilburg en de Tilburgse gemeenschap. Na bestuurslid en voorzitter te zijn geweest van de VVD-afdeling Tilburg werd hij in 1982 gekozen in de gemeenteraad. Hij werd meteen fractievoorzitter, met in de fractie de huidige burgemeester Theo Weterings, en liet duidelijk van zijn aanwezigheid blijken.  Onder zijn leiding pleitte de VVD voor een strenger financieel beleid hetgeen uiteindelijk resulteerde in het Tilburgs model.

 

Journalist Hub Dohmen schreef in het BD: ”hij beschikt over een politiek fijngevoelige agenda en is (bijna) altijd erg duidelijk in het verwoorden van zijn standpunt. Zet opponenten soms hardhandig in de hoek. Niet zelden wordt hem arrogantie verweten hetgeen hem dan weer irriteert”. Journalist Jace van de Ven heeft hem eens in een artikel de brutale Stok genoemd. Toch was hij een bescheiden mens die opkwam voor het ideaal waar hij voor stond, het liberalisme en een kleine overheid met lage lasten voor de burger, maar zichzelf nooit liet voor staan op zijn positie. Vanzelfsprekend sprong hij als directeur van de TWM ook altijd in de bres voor gezond drinkwater. Ook verzette hij zich tegen onrechtvaardige behandeling van individuele burgers en hielp hij belangeloos mensen in zijn omgeving die in de problemen waren gekomen. Ook gaf hij graag jongeren een kans.

 

Hij heeft de VVD in Tilburg na de periode Krens/Wenzel een nieuw en dynamisch profiel gegeven. Tot zijn afscheid in 2002 was hij fractievoorzitter en vanaf 1986 fractievoorzitter en lijsttrekker. In de periode 1982-1986 nam hij Ben Lambers tijdens zijn ziekte waar in het college. 

 

Hij debatteerde altijd op het scherpst van de snede en spaarde niemand. Hij was echter na het debat altijd in voor een biertje, wijn dronk hij nooit. Hij zorgde ervoor dat de VVD in de jaren '80 en '90, ook al waren de verkiezingsuitslagen niet allemaal even florissant, een belangrijke rol ging spelen. Het hoogtepunt van deze groei was 1999 toen de VVD een grote verkiezingsoverwinning boekte en twee wethouders mocht leveren. De overwinning was met name te danken aan de vele stemmen voor de VVD in de Reeshof nadat Berry Stok flink had gehamerd op ontsluitingswegen voor dat stadsdeel.

 

In 1999 waarschuwt hij voor een links pact. In 2000 noemden collega-fractievoorzitters Berry Stok in het Brabants Dagblad de invloedrijkste politicus. Hijzelf zei daarover: "ik streef ernaar dat ik mijn zin krijg maar ik ben altijd bereid tot een compromis. Je hebt binnen de coalitie samen de plicht dat te bereiken. Als het even kan ter geruststelling voor aanvang van de raadsvergadering". Hij trad terug in 2002 als lid van de gemeenteraad, omdat hij vond dat hij zijn functie als directeur TWM niet meer kon combineren met het raadslidmaatschap. De TWM verkeerde in die tijd in de beslissende fase van de verplichte fusie met Brabant Water. Zijn afscheid werd op 15 november 2002 (precies 20 jaar voor zijn overlijden) luister bijgezet met een symposium over normen en waarden. In 2009 was hij nog voorzitter van de kandidaatstellingscommissie van de VVD Tilburg.

 

Buiten de politiek was Berry actief als directeur van de TWM en lid van vele clubs en organisaties waaronder de stadsschouwburg en het P.F. Bergmansfonds. Hij speelde altijd een vooraanstaande rol. In 1999 sierde tijdens carnaval een reuzenstropdas de watertoren. Berry vierde graag carnaval en hij was samen met Carla zijn vrouw een trouwe bezoeker van de Kruikenconcerten. Hij stond samen met Gerrit Brokx aan de wieg van de stichting Kobra een initiatief om hoogwaardige culturele voorstellingen in Tilburg mogelijk te maken via sponsorgelden uit het Tilburgse bedrijfsleven. Ook zijn rol bij de oprichting van de golfbaan Prise d‘Eau was van doorslaggevend belang. Tevens nam hij het initiatief om Prise d’Eau Bronwater op te richten en een bedrijf dat het gezuiverde afvalwater geschikt maakte voor hergebruik. Daarnaast had hij plannen om windmolens te realiseren langs de A58.

 

Hij werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau, ontving de zilveren legpenning van de gemeente Tilburg en de Thorbeckepenning van de VVD. Daarnaast was hij nog lid van het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel. 


René van Diessen

16 november 2022


Het bestuur van de VVD Tilburg leeft mee met de nabestaanden van Berry. We wensen hen de komende periode veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.