Oscar Dusschooten

WethouderVerdraagzaamheid en Sociale Rechtvaardigheid zijn zaken die je aan een ander verleent. Verantwoordelijkheid is iets wat je jezelf oplegt terwijl Vrijheid iets is wat je van anderen krijgt. Is dat té filosofisch? Volgens mij niet: het betekent dat wij mensen alle ruimte en kansen bieden voor het ontplooien van hun talenten en kwaliteiten, met daarbij de ‘tegenprestatie’ dat zij verantwoordelijk zijn voor zichzelf en de omgeving waarin ze leven. Wat mij betreft heeft de VVD alles in zich om daar de beste invulling aan te geven. Daar wil ik de Tilburgers van overtuigen als lijsttrekker, samen met een enthousiast team; richting de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 én daarna!

Tussen 2008 en 2014 was ik lid van de Tilburgse Gemeenteraad met als portefeuilles (o.a.) Financiën en Veiligheid. Daarnaast lid van de Rekenkamercommissie/Auditcommissie en voorzitter van de Raadscommissies Economie en Sociale Stijging. Verder was ik lid van de Vertrouwenscommissie Burgemeestersbenoeming en heb ik me ingezet voor een herziening van de binnen de Tilburgse politiek gebruikte Planning & Control cyclus.